Privacy-en Cookieverklaring

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

The SoulConnector is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van The SoulConnector is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy statement.

  1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door de The SoulConnector verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met The SoulConnector. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het leveren van coaching sessie, reading/healing sessie en retreats. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van de The SoulConnector te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

  1. Marketingactiviteiten

The SoulConnector houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten of diensten van The SoulConnector.

  1. Beveiligingsniveau

The SoulConnector beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

  1. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

  1. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

The SoulConnector
Mevr. R.M. Kok
Cornelis van Steenishof 15
1321 PN Oegstgeest
renata@the-soulconnector.com

  1. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.the-SoulConnector.com) worden gepubliceerd.

Share this Post